Unni Drougge - Boven i Mitt Drama Kallas Kärlek LJUDBOK TPB001

Type:Audio > Audio books
Size:631.16 MB
Tag(s):UnniDrouggeThePirateBayThePirateBayTPB
Spoken language(s):Swedish
Uploaded:Apr 22nd, 2009
By:ThePirateBayVIP
Seeders:1
Leechers:0
Comments221
Info Hash:ed87960b6f18fa5d4ff4cd5f32d32c309cd80824
Unni Drougge - Boven i Mitt Drama Kallas Kärlek LJUDBOK TPB001 picture
Uppdatering 090425: 
unnidrougge.blogg.se/2009/april/we-are-all-the-winners.html

___________________________________________________________________________________Först några ord från Unni Drougge:


Jag älskar internet. Redan i början av nittiotalet, innan jag ens var uppkopplad, sympatiserade jag med visionen att information vill vara fri.

Många har försökt göra om nätet till en plastig postorderkatalog eller till en gigantisk porrklubb. Men framförallt är det en oslagbar global mötesplats, en kunskapsbank, en kulturspridare och – inte minst – ett demokratins ankare.

Och när nu möjligheterna med detta gränslösa kunskaps-, menings- och kulturutbyte blivit optimala, då kommer den dundrande backlashen från ett trögt och förbisprunget etablissemang. Till sina frontlinjer har de schasat fram ett gäng uppskrämda kreatörer som står och viftar med dammiga och obsoleta upphovsrättsplakat.

Många av mina egna kollegor har alltså, säkerligen intet ont anande, låtit sig användas som kanonföda i detta krig som underhållningsindustrin, detvillsäga mellanhänderna, har iscensatt. Med undantag från några fula fiskar, exempelvis Guillou, som rovgirigt slår vakt om sina egna förlagsdomäner, misstänker jag att en hel del upphovsmän är förda bakom ljuset och/eller rädda att stöta sig med sina utgivare.

De flesta är definitivt närsynta.

För striden kring Internet, som nu i och med Pirate Bay-domen skapat ett sällan skådat folkligt engagemang, handlar om så mycket mer än en skara kreatörers ängslan över att inte få betalt för sina verk.

Först av allt finns det naturligtvis mäktiga, internationellt förgrenade ekonomiska intressen i den snara av integritetskränkande befogenheter som lagt sig kring internets livsnerv. Den gammalmodiga tillverkningen och distributionen av film, musik, böcker och spel vill bevara sin ensamrätt och sin vinstmaximering. Dess traditionella aktörer försöker med alla medel bekämpa ett nytt system där konsumenterna inte låter sig styras så lätt mot den bekväma och lätthanterliga mainstreamkulturen, ett enkelriktat system som dessutom missgynnar de flesta upphovsmän.

Men i ett vidare perspektiv rör det sig om politiska intressen. De åtgärder som redan vidtagits och de som är på väg att utformas för att skydda upphovsrätten krattar gången för ett storebrorssamhälle där medborgarna kan kontrolleras in i minsta vrå. Om dessa åtgärder, exempelvis telecompaketet, tillåts slå igenom blir det förmodligen the end of the web as we know it. Internet och dess teknik kommer då att ligga i storpolitikens och storkapitalets händer. Det som vi var med om att skapa kommer att användas mot oss.

• Därför har frågan om fildelning börjat växa till en genuin folkrörelse, så ödesmättad är den.

• Därför är det nästan så att jag skäms över min egen yrkeskår. De som inte går ut och ylar om att få betalt för sina osålda alster kniper istället käft om saken. Besvikelsen över författarna är extra stor eftersom denna kategori förmodas tillhöra de intellektuella, och att vara intellektuell förpliktar. Det är den intellektuelles uppgift att med ordets makt varna för och protestera mot en medborgarfientlig samhällsutveckling. Men det enda som hörs från författarkollektivet är ett aningslöst applåderande av rent fascistoida kontrollmekanismer.

• Därför måste jag med hjälp av de små medel jag har manifestera min vägran att abdikera från en av författarens viktigaste uppgifter, nämligen att tränga bakom skeendets dimridåer.

• Därför stödjer jag helhjärtat The Pirate Bays medhjälp till spridning av kultur och information i sann, och numera klassisk, internetanda. Jag gör det genom att skänka dem min senaste bok som ljudfil så att vem som helst kan ladda ner den utan att oroa sig över att bara för det bli avlyssnade och kränkta. På uppmaning har jag öppnat ett Paypalkonto så att de som har lust kan bidra med vad de anser rimligt, efter egen kassa och förnuft.

Inspelningen av ljudboken har skett med ideella insatser från vänner som har förstått vad det hela handlar om.

Jag tänker inte låta mig förvandlas till kanonmat åt en urspårad underhållningsindustri som tillsammans med baksluga politiska krafter är beredda att ta till vilka metoder som helst för att detronisera vår största demokratiska plattform.

Länge leve det fria ordet!

Unni Drougge


PS. Vill ni skicka pengar via Paypal, registrera er där och skicka till: unnidrougge@unnidrougge.comUnnis blogg finns på: unnidrougge.blogg.se/___________________________________________________________________________________.
x
.X,
cNMk .
,OMWdO. ',
0MMd 'l .:Oc
'MMM. x ..xMMK .
.oWMWo cl'';OMMMW, ;o'
l .lkWMKc. .;x:0MMMMMMMOl;'.'oXl ' .
cMc :W: ';xMMMMMMMMWKkockWMX. l ;'
oN;d. o. xKWMMMMMNx:. .dNMMK. o ld
.M; ,x ; ,XMMMMMMW; .c0MMMMN. ': .dNk
oO '.o..xW; ,kMMMMMWNMM' :OMMMMMMW' o' '0MMk
0; . dxOMMO OMMMMk..xWkWMMMMMMMMl 0MW..kWMM0
.d . 'dMMMMMx oMMW: .oNMMMMMMMMMMN lWdcNMMMN.
..XMMMMMMMX; kMl'kMMMMMMMMMMMMMx :MMMMMMM;
xNMMMMMMMMMMXo0WMMMMXd;.lMMMMMMl .dNMMMMMMk
NMMMMMWXlccxWMMMXx:. .. .MMMMMMo .d0MMMMMMMM'
.XMMM0:XMNoKMMMMW..'c.d. OMMMMMx dMMMMMMMMMMX
;.NMk .KMMMMMMMMW.c ....;0N.,WMN :NMMMMMMMMMMMK
: ,W' OMMMMMMMMMM:.odkXNkdd,.;OMMNMMMMMMMMMMMMMM.
;;. : lXWMMMMMMMMMMM0ddlkdclkx..MMMMMMMMMMMMMMMMMMMk
:l; :,NWWMMMMMMMMMMMMMoXMMMMMMMMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMx
.lddO0WMMMOMMMMMMMMMMMMXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0.
.cKMMMMMMMdMMMMMMMMMMMMMXkXK,cK0kkklxkkxWMMMMMMMMMMMMMMMx.
.MMMMMMWMMM0NMMN0KMNkxxxONNXk. xxlkddccdOdMMMOolNk:;::coxOXO:
KMMx:K0xxOWMMMNXNNWXWXNXOKMMd.,0.:ooxOKNWMMN kd .,'.
dN: .;kNXNWWOMMMMM00XOXKWKMklKk lNX0k0XMMO,ooMXk:
,;'...'l0MMMMMMMN:ld0cokllxXXW0OKKXWNN0O0KkKMxkc;l;
kOKMMXdc;;cdlldxO,:lOKXOkKOKXNMWXNXKK0N. .,d:
XolMMk:lcc;',:,;oKKWMNWMMWMNWNXXWMMMWWWNKdx0;
.l0ONNcOMWOcc:xxdx0XMMMMWWNNNMX0WMMMMMMMMNXWWWW0;. .;;.
. d' ,oWMMMMWNMMMX00WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXNMMMWMWKd;. kkcdX.
,MkkWMMNKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWK0ONN.
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ³
³ ÛÛÛÛÛ Û Û ÛÛÛÛ ÛÛÛÛ Û ÛÛÛÛ ÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛ ÛÛÛÛ ÛÛÛÛ Û Û ³
³ Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û ³
³ Û ÛÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛÛ Û ÛÛÛÛ ÛÛÛÛ Û ÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛÛ ÛÛÛ ³
³ Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û ³
³ Û Û Û ÛÛÛÛ Û Û Û Û Û Û Û ÛÛÛÛ ÛÛÛÛ Û Û Û #001 ³
³ ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ Û Û Û ÛÛÛÛ ÛÛÛÛ ³ ³
³ Û ÛÛ Û Û Û Û ³ ³
³ Û Û ÛÛ ÛÛÛ Û Û ³ ³
³ Û Û Û Û ÛÛÛÛ ³ ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ ³
³ ³
³ ³
³ Torrent Description: ³
³ ³
³ Unni_Drougge_-_Boven_I_Mitt_Drama_Kallas_Karlek-13CD-AUDiOBOOK-SE-TPB ³
³ ³
³ ³
³ Hell yeah! This is the first official release in a series of ³
³ many more to come! Yeah we have had exclusive content here ³
³ before but we've decided to start running an official ³
³ catalogue now :) ³
³ ³
³ Anyway, this presentation will continue in swedish since ³
³ this is a swedish audiobook. ³
³ ³
³ ³
³ Unni Drougge och The Pirate Bay presenterar stolt ljudboken ³
³ för Unnis bok "Boven i mitt drama kallas kärlek". ³
³ ³
³ Unni Drougge har länge varit en stark förkämpe för internet ³
³ och har nu efter den senaste tidens händelser (FRA, IPRED, ³
³ ACTA, IFPI, och SKYNET) bestämt sig för att nog är nog. ³
³ ³
³ Unni förklarar det själv på ett snyggt sätt här ovan (på TPB ³
³ alltså) så vi går vidare till lite tech spec! ³
³ ³
³ ³
³ Titel: Boven i mitt drama kallas kärlek ³
³ ³
³ Författare: Unni Drougge ³
³ ³
³ Uppläsare: Unni Drougge och Linus Raudsepp ³
³ ³
³ Format: MP3 96kb/s mono ³
³ ³
³ Längd: 15h 16m 11s ³
³ ³
³ Storlek: 631 MB (661 806 429 byte) ³
³ ³
³ ³
³ Eftersom Unni Drougge förstår internet så lägger hon ut den ³
³ här ljudboken för FRI nedladdning. Om ni vill betala för den ³
³ så har Unni skaffat ett Paypalkonto dit ni kan sätta in en ³
³ valfri summa som tack. ³
³ ³
³ ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ ÛÛÛÛÛ Û Û ÛÛÛÛ Û Û Û Û ÛÛÛÛ Û Û Û ³ ³
³ Û Û Û Û Û ÛÛ Û ÛÛ ÛÛ Û Û Û ³ ³
³ Û ÛÛÛÛ ÛÛÛÛ Û ÛÛ Û Û ÛÛ ³ ³
³ Û Û Û Û Û Û Û Û Û ÛÛÛÛ Û Û Û ³ ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ ³
³ ³
³ To Unni Drougge, a strong woman with courage! ³
³ To you, our users! ³
³ To anyone who makes us a better nfo template :) ³
³ ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
Files:

Comments